VIETNAM ARMY OF CULTURE COMPETITION PROGRAM

mua-01
mua-02
mua-03
mua-04
mua-05
mua-06
mua-07
mua-08
mua-09
mua-10
mua-11
music-01
music-02
music-03
music-04
music-05
music-06
music-07
music-08
music-09
music-10
music-11
vocal-01
vocal-02
vocal-03
vocal-04
vocal-05
vocal-06
vocal-07
vocal-08
vocal-09
vocal-10
vocal-11
vocal-12
vocal-13
vocal-14
vocal-15
vocal-16
vocal-17
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

+ Content Directing: Department of Propaganda/ General Department of Politics of the Vietnam People’s Army
+ Arts Director and General Director: Musician Xuân Thủy, Rector of the Military University of Culture and Arts.
+ Composing and arranging: Hồ Trọng Tuấn, Xuân Phương, Mạnh Tiến
+ Choreography and Staging: People’s Artist Kieu Le, Artist Duong Minh Duc, Ha Mai, Phi Truong.
+ Head of delegation: Colonel Đặng Mỹ Hạnh
+ Artists: People’s Artist Xuân Bắc (Artist Group Leader), Trịnh Phương, Lương Nguyệt Anh, Ngô Đức, Công Cương, Hương Giang, Phi Trường, Thu Thuỳ, Hoàng Yến, Trà My
+ Fine Arts designing: Đào Đức Lộc, Tôn Thất Tùng
+ Program Management: People’s Artist Thu Hà
+ Participating units: Military University of Culture and Arts, Military Theater of Music and Dance, Group of Arts of the Air Defense Forces.

One Comment to “VIETNAM ARMY OF CULTURE COMPETITION PROGRAM”

  1. Việt nam sẽ chiến thắng, chúc cả đoàn may mắn, thắng lợi trở về!!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *